Bugüne kadar sektörümüzün geri kazanım tesisinde kullanılan fırınlar herhangi bir teknik altyapıya sahip olmamaktaydı. Biz ARD Gold olarak yakma işlemini gerçekleştirdiğimiz fırının ülkemizde çok bilinmeyen bir bilim dalı olan Termo Dinamik Bilim dalından üst seviyede faydalanılarak ortaya çıkmış olan son teknoloji yakma fırınında yakma işlemini gerçekleştiriyoruz.

İşlem öncesi ve sonrası alınan numeler AR-GE Labaratuvarımızdan içerisindeki altın miktarı tayin edilerek işlem aşamalarında kullanılacak kimyasal miktarları belirlenir.

Katı Atık Proses

Katı Atıklar tesisimize geldiği andan itibaren türlerine göre asitik veya bazit olarak ayrılır. Ayrıştırılan malzemeler türüne uygun filtrelerden geçirilerek yakmaya hazır hale getirilir.

Fırından çıkan küller değirmen ve karıştırıcılardan geçerek homojen bir malzeme haline getirilir homojen malzemenin tanecikleri mikron seviyededir. Bu sayede kimyasal işlem sürecindeki veririmliliğin artmasını sağlamaktadır.

İfraz makinası değirmenden çıkan külleri asitle buluştuğu noktadır. Burada kullandığımız makine tamamen kapalı sistem olup açığa çıkan gaz distilasyon yoluyla tekrar sisteme dahil edilmektedir. Bu da gereksiz kimyasal kullanımını ve gaz salınımının önüne geçmektedir. Asit işlem süresi biten ürün filtrelerden geçirilerek çöktürme tankına alınır. Çöktürme tankından sonra çeşitli kimyasallarla çöktürme işlemi yapılır. Sonrasında filtrelerden geçirilerek altına ulaşılır.

Sıvı Atık Proses

Sıvı Atıklar tesisimize geldiği andan itibaren türlerine göre asitik veya bazit olarak ayrılır. Ayrıştırılan malzemeler türüne uygun filtrelerden geçirilerek yakmaya hazır hale getirilir.

Fırından çıkan küller değirmen ve karıştırıcılardan geçerek homojen bir malzeme haline getirilir homojen malzemenin tanecikleri mikron seviyededir. Bu sayede kimyasal işlem sürecindeki veririmliliğin artmasını sağlamaktadır.

İfraz makinası değirmenden çıkan külleri asitle buluştuğu noktadır. Burada kullandığımız makine tamamen kapalı sistem olup açığa çıkan gaz distilasyon yoluyla tekrar sisteme dahil edilmektedir. Bu da gereksiz kimyasal kullanımını ve gaz salınımının önüne geçmektedir. Asit işlem süresi biten ürün filtrelerden geçirilerek çöktürme tankına alınır. Çöktürme tankından sonra çeşitli kimyasallarla çöktürme işlemi yapılır. Sonrasında filtrelerden geçirilerek altına ulaşılır.